Saturday, May 15, 2010

Untuk Sektor Swasta


Syarat syarat dan Dokumen yang diperlukan

 • Umur 21 tahun dan ke atas
 • Warganegara Malaysia
 • Gaji bulanan RM1,500.00 ke atas (tidak termasuk elaun)
 • Syarikat/Majikan yang tersenarai
 • Tempoh pembayaran 2 hingga 5 tahun
 • Maximum pembiayaan = 5 x Gaji di mana yang terendah (pemohon individu)
 • Blacklist tidak layak memohon
 • Borang cukai pendapatan , enam bulan statement bank(pembiayaan syarikat)
 • Daftar Perniagaan(pembiayaan syarikat)
 • Slip Gaji untuk 3 bulan
 • Salinan K/P (perlu pengesahan) 3 salinan
 • Tertakluk kepada terma dan syarat untuk lain- lain pembiayaan
 • Surat Pengesahan Jawatan dari Majikan
 • Sesalinan Ijazah jika bekerja kurang dari 6 bulan

No comments:

Post a Comment